Menu Szukaj Czym jest escape room? Wszystkie pokoje Promocje Vouchery prezentowe Zaloguj się

Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu Lockme.pl

Cześć!

Jeżeli tutaj trafiłeś, to niezawodny znak, że cenisz swoją prywatność. Doskonale to rozumiemy, dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie ten dokument, w którym znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii śledzących w związku z korzystaniem z serwisu Lockme.pl.

Informacja formalna na początek – administratorem serwisu Lockme.pl jest Jakub Caban, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „LOCKME JAKUB CABAN” z siedzibą we Wrocławiu (53-601), ul. Tęczowa 7, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługujący się numerem NIP 898-209-36-73.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z serwisem, w każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres kontakt@lockme.pl.

 

Skrócona wersja – najważniejsze informacje

Dbamy o Twoją prywatność, ale również o Twój czas. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie skróconą wersję najważniejszych zasad związanych z ochroną prywatności.

Jeżeli powyższe informacje nie są dla Ciebie wystarczające, poniżej znajdziesz dalej idące szczegóły.

 

Dane osobowe

Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Jakub Caban, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „LOCKME JAKUB CABAN” z siedzibą we Wrocławiu (53-601), ul. Tęczowa 7, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługujący się numerem NIP 898-209-36-73. Kontakt z administratorem: kontakt@lockme.pl.

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: postanowienia poniżej zawierające szczegółowy opis różnych celów przetwarzania danych).

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia

  1. prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  3. prawo do przenoszenia danych,
  4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę,
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych.

Powyższe uprawnienia możesz realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się z nami pod adresem kontakt@lockme.pl. Możemy odmówić Ci realizacji niektórych uprawnień spośród wskazanych powyżej w sytuacji, w której realizacja danego uprawnienia stałaby w sprzeczności z uzasadnionym celem przetwarzania przez nas danych. Przykładowo, możemy odmówić Ci usunięcia danych osobowych zawartych w złożonym przez Ciebie zamówieniu do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej za pośrednictwem serwisu umowy.  

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by założyć konto w serwisie, złożyć zamówienie, zapisać się na newsletter, skontaktować z nami, przesłać ankietę, zapytanie lub inny formularz.

Gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.

Powierzamy przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

  1. ADMIN.NET.PL Tomasz Rzepka Arkadiusz Nowara S.C.– w celu przechowywania danych na serwerze,

  2. Vercom S.A. - w celu korzystania z usługi zewnętrznego serwera pocztowego Emaillabs,

  3. Calendaria – w celu korzystania z usług zewnętrznego biura rachunkowego.

 

Konto użytkownika.

Zakładając konto użytkownika w serwisie, musisz podać nam swoje podstawowe dane, takie jak adres e-mail i hasło. Jeżeli zakładasz konto za pomocą Facebooka, adres e-mail zostanie zaciągnięty z Twoich danych przypisanych do profilu na Facebooku. Te dane zostaną wykorzystane do założenia konta w serwisie.

Po założeniu konta będziesz mógł uzupełnić swój profil o dodatkowe dane. Część z nich to dane publiczne, czyli takie, które będą widoczne dla wszystkich użytkowników serwisu przeglądających Twój profil. Część z nich to dane prywatne, które będą widoczne tylko dla Ciebie, a ich wykorzystanie ograniczać będzie się do składania i realizacji zamówień za pośrednictwem serwisu. Wśród danych publicznych znajdują się informacje o odwiedzonych przez Ciebie pokojach, o pokojach planowanych do odwiedzenia, wystawionych komentarzach, dodanych w serwisie zdjęciach oraz link do konta w serwisie Facebook.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w koncie użytkownika jest wykonanie umowy o prowadzenie konta w serwisie, którą zawierasz z administratorem na podstawie regulaminu serwisu.

Twoje dane osobowe zawarte w koncie użytkownika są przetwarzane przez czas funkcjonowania konta, czyli przez czas trwania umowy o prowadzenie konta w serwisie, o której mowa powyżej. W każdej chwili możesz podjąć decyzję o usunięciu konta, co skutkować będzie również usunięciem twoich danych osobowych z bazy administratora. Pamiętaj jednak, że usunięcie konta nie skutkuje usunięciem z bazy danych dotyczących dokonanych z wykorzystanie konta rezerwacji pokojów.

 

Użytkownicy firmowi i partnerzy.

Jeżeli korzystasz z serwisu jako użytkownik firmowy na podstawie regulaminu dla użytkowników firmowych lub jako partner na podstawie regulaminu dla partnerów i jesteś osobą fizyczną, to znajdują do ciebie zastosowanie wszystkie postanowienia zawartej w niniejszej polityce prywatności, również w zakresie zakładania konta użytkownika, z tą różnicą, że założenie konta użytkownika firmowego nie odbywa się automatycznie z poziomu serwisu, ale ręcznie przez administratora po uprzednim kontakcie z nami.

Twoje dane w ramach konta użytkownika firmowego lub konta partnera przetwarzane są zawsze w celu realizacji umowy o prowadzenie konta firmowego lub umowy partnerskiej i taka jest również podstawa prawna przetwarzania tych danych. W przypadku konta firmowego, zakres danych dostępnych publicznie w serwisie będzie większy niż w przypadku podstawowego konta użytkownika z tego względu, że w serwisie będą obecne wizytówki Twojej firmy oraz Twoich pokojów.

 

Komentarze.

W serwisie możesz dodawać komentarze na temat pokojów obecnych w serwisie zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie serwisu dla użytkowników. Po dodaniu i autoryzacji komentarza, Twoje dane w zakresie nicka, zdjęcia, treści komentarza i linku do profilu na Facebooku zostaną opublikowane w serwisie. Przetwarzanie danych w ramach funkcji komentarzy odbywa się w ramach realizacji umowy o prowadzenie konta w serwisie, ponieważ dodawanie komentarzy jest jedną z funkcji dostępnych dla zarejestrowanych użytkowników.

 

Rezerwacja pokoju.

Rezerwując pokój escape room za pośrednictwem serwisu, musisz podać swoje dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu. Jeżeli podałeś wcześniej takie dane w swoim koncie użytkownika, to dane te zostaną automatycznie podstawione do formularza zamówienia, przy czym zawsze masz możliwość ich modyfikacji.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w zamówieniu jest wykonanie umowy, którą zawierasz na podstawie regulaminu serwisu.

Rezerwując pokój za pośrednictwem serwisu, zawierasz umowę bezpośrednio z właścicielem pokoju. W związku z tym, administratorem twoich danych osobowych podanych w formularzu zamówienia jest również właściciel pokoju. Oznacza to, że w zakresie realizacji złożonego zamówienia niezależnymi od siebie administratorami twoich danych osobowych są dwa podmioty – właściciel pokoju oraz administrator serwisu. Zamówienie realizowane jest przez właściciela pokoju, w związku z czym administrator serwisu przetwarza dane wyłącznie w zakresie przechowywania ich w swojej bazie. Dane będą przechowywane w bazie przez czas funkcjonowania serwisu.

 

Odzyskiwanie porzuconych koszyków.

Nasz serwis wyposażony jest w mechanizm odzyskiwania porzuconych koszyków. Oznacza to, że jeżeli wypełnisz formularz zamówienia, ale nie sfinalizujesz transakcji, otrzymasz wiadomość e-mail z przypomnieniem o możliwości dokończenia zamówienia. Mechanizm ten funkcjonuje w oparciu o zbiór danych osobowych związanych z rezerwacjami pokojów.

 

Zakup vouchera.

Dokonując zakupu vouchera za pośrednictwem serwisu, musisz podać swoje dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz adres do wysyłki (jeżeli kupujesz voucher w wersji papierowej). Jeżeli podałeś wcześniej takie dane w swoim koncie użytkownika, to dane te zostaną automatycznie podstawione do formularza zamówienia, przy czym zawsze masz możliwość ich modyfikacji.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w zamówieniu jest wykonanie umowy, którą zawierasz na podstawie regulaminu serwisu.

Dokonując zakupu vouchera za pośrednictwem serwisu, musisz zdecydować, czy chcesz otrzymać go w wersji elektronicznej, czy papierowej. Jeżeli wybierzesz wersję papierową, Twoje dane osobowe zostaną przekazane Bartoszowi Idzikowskiemu, prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą “Lockme Bartosz Idzikowski” z siedzibą we Wrocławiu (51-603), ul. Tęczowa 7, NIP 894-287-61-10 w celu druku i wysyłki do Ciebie vouchera.

Dane związane z zamówieniem będą przechowywane w bazie administratora przez czas funkcjonowania serwisu.

 

Faktury.

Jeżeli w związku z korzystaniem z serwisu, wystawiamy lub doręczamy Ci fakturę, to w tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do wystawienia faktury. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w tym przypadku jest wypełnienie prawnego obowiązku wystawienia faktury. Ponadto, wszystkie wystawione faktury uwzględniane są w dokumentacji księgowej, w związku z czym Twoje dane w sposób naturalny będą przetwarzane w ramach tej dokumentacji przez okres czasu wymagany przez przepisy prawa.

 

Newsletter.

Za pośrednictwem serwisu możesz zapisać się do newslettera zawierającego informacje o nowościach, promocjach, produktach i usługach związanych z serwisem. W celu przesyłania newslettera, przetwarzane są Twoje dane osobowe w zakresie imienia i adresu e-mail.

Podstawą prawną przetwarzanie Twoich danych osobowych w przypadku newslettera jest Twoja zgoda wyrażona poprzez zaznaczenie stosownej treści checkboxa przy zapisywaniu się do newslettera. Taką zgodę możesz w każdej chwili wycofać, rezygnując z otrzymywania newslettera.

Dane przetwarzane na potrzeby przesyłania newslettera przechowywane są w bazie systemu mailingowego przez czas funkcjonowania newslettera, chyba, że zrezygnujesz z otrzymywania newslettera, co spowoduje usunięcie danych z bazy.

 

Kontakt e-mailowy.

Kontaktując się z administratorem serwisu za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny przekazujesz administratorowi swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu.

Twoje dane osobowe przekazywane nam w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi Twojego zapytania. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.

Ankiety, zapytania i inne formularze. W serwisie mogą być dostępne różnego rodzaju ankiety, zapytania i inne formularze, w ramach których możesz wprowadzać dane osobowe. Jeżeli wypełniasz i przesyłasz taki formularz, to zawarte w nim dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu obsługi ankiety, zapytania lub innego celu formularza. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.  

 

Pliki cookies

Nasz serwis, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić Ci najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem z serwisu.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny.

Cookies pozwalają nam:

Więcej szczegółów znajdziesz poniżej.

 

Zgoda na cookies.

Podczas pierwszej wizyty w serwisie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania przez nas plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Zgodę zawsze możesz wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w Twojej przeglądarce. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z serwisu, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Nasze własne cookies. Pliki cookies można podzielić na własne oraz pochodzące od podmiotów trzecich. Jeżeli chodzi o nasze własne cookies, wykorzystujemy je w celu prawidłowego działania serwisu, a w szczególności w następujących celach:

Cookies podmiotów trzecich. Nasz serwis, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje udostępniane przez serwisy zewnętrzne, takie jak Facebook czy YouTube.

Łącząc swoje konto z kontem w serwisie Facebook musisz mieć świadomość, że znajduje do Ciebie również zastosowanie polityka prywatności serwisu Facebook.

Odtwarzanie widocznych w serwisie embedowanych z YouTube filmów wideo również wymaga akceptacji plików cookies YouTube.

Cookies wykorzystywane w celach statystycznych. Wykorzystujemy cookies do śledzenia statystyk serwisu, takich jak liczba osób odwiedzających serwis, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania serwisu, czas spędzony w serwisie, odwiedzone podstrony serwisu etc. Korzystamy w tym zakresie z kodu śledzenia Google Analytics. Zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na Twoją identyfikację.

 

Remarketing.

Wykorzystujemy cookies w celu prowadzenia działań remarketingowych polegających na prezentowaniu Ci reklam zachęcających do powrotu do serwisu lub skorzystania z jakiś promocji, zniżek etc. W tym celu wykorzystujemy również Pixel Facebooka, który pozwala nam kierować do Ciebie reklamy za pośrednictwem serwisu Facebook.

 

Logi serwera

Korzystanie z serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest serwis. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze serwisu i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Ta strona używa cookies

Możesz wyłączyć ich obsługę w swojej przeglądarce. Niektóre funkcje witryny mogą wtedy nie działać.

Poznaj naszą politykę cookie.

OK, ROZUMIEM