Rozbrajacze

 

Bibliotekarka i magister inżynier eksplorują polskie (a może i zagraniczne) ER mając nadzieję, że połączenie umysłu humanistycznego i ścisłego pomoże im w wydostaniu się z pułapek.

1

5

1

2

2

3

1858020370887540 1789264507763127
User is following you
Little fish
Achieve scout level
Scout
Follow another user
Detective
Visit a narrative room
Director
Add friend
Cuddler
Batat Jaromir K. Łukasz Dyłka [Kreple]